Elektriķi

Izcenojums par darba stundu ir atkarīgs no meistara kvalifikācijas līmeņa un remonta laika.